หน้าแรก


บริษัท เฟิสท์ อินเตอร์ พาร์ทส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทเริ่มก่อตั้งกิจการ ปี พ.ศ.2539 โดย คุณภูวศิษฐ์ สุริยวรสิทธิ์ และคณะผู้บริหารงานที่มีความรู้และประสบการทางด้านรถยกโฟล์คลิฟท์Forklift
รถยกลาพาเลท Handpalet กว่า 35 ปี ดังนั้น สามารถให้บริการท่านลูกค้าอย่างมีศักยภาพอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้า
และบริการอย่างต่อเนื่องอยู่สมํ่าเสมอ เพื่อไว้บริการท่านลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนและรวดเร็ว มั่นคง ตลอดเวลา


บริษัท เฟิสท์ อินเตอร์ พาร์ทส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 
87/10 ม.6 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 เบอร์โทร : 02-0910288, 02-051-1988    มือถือ : 083-988-4076, 084-694-2255    แฟกซ์ : 02-0511988 ต่อ 11
 อีเมล : firstinter2539@gmail.com  @ line : @sup7351t


   
Visitors: 109,033